News & Views

Arbetsrättslig Adventskalender | Lucka 17 av 24: Arbetsrättslig Visklek

17 December 2016

Nedräkningen till julafton har officiellt börjat och vad passar väl bättre när det är kallt och mörkt utomhus än att sitta inne i värmen och spela spel, leka lekar och pyssla med nära och kära? För att förena nytta med nöje har vi tagit fram arbetsrättsliga varianter av våra mest älskade sällskapsnöjen i form av en arbetsrättslig adventskalender!

Compliance-leken där den första som viskar (arbetstagarspelaren) har rapporterat ett allvarligt missförhållande om arbetsgivarspelaren (den siste spelaren som tar emot viskningen och som också ska försöka utröna vad som sagts från början). Hur mycket får arbetsgivarspelaren förhöra sig om vem det är som har rapporterat missförhållandet? Har arbetstagaren rätt att vara anonym? Vi vet att arbetstagarspelaren från och med 1 januari 2017 troligen skulle kunna skyddas mot repressalier genom den nya Visselblåsarlagen, men den har ju inte hunnit träda ikraft än – så vad gäller nu? Och vad kan arbetsgivarspelaren vidta för åtgärder om arbetstagarspelaren medvetet rapporterat saker som är inte är sanna, kan det strida mot den omfattande lojalitetsplikten?

Arbetsrättslig Visklek– en blåsig lek för minst två deltagare!

Vill du veta mer om hur reglerna fungerar bortom leken? Hör av dig till Hannes Snellmans arbetsrättsgrupp.

 

lundberg_jenny

Jenny Lundberg
Managing Associate at Hannes Snellman