News & Views

Arbetsrättslig Adventskalender | Lucka 7 av 24: Arbetsrättslig Kurragömma

7 December 2016

Nedräkningen till julafton har officiellt börjat och vad passar väl bättre när det är kallt och mörkt utomhus än att sitta inne i värmen och spela spel, leka lekar och pyssla med nära och kära? För att förena nytta med nöje har vi tagit fram arbetsrättsliga varianter av våra mest älskade sällskapsnöjen i form av en arbetsrättslig adventskalender!

Arbetstagarspelaren går och gömmer sig och dyker därmed inte upp på sin arbetsplats. Arbetsgivarspelarna börjar omedelbart leta men röner ingen större framgång. Är arbetstagarspelaren sjuk? När måste hon i så fall senast anmäla sjukdom? När kan arbetsgivarspelarna kräva sjukintyg? Har arbetstagarspelaren helt sonika frånträtt sin anställning med omedelbar verkan och vad kan arbetsgivarspelarna göra åt det? Efter flera timmar av letande får arbetsgivarspelarna till sist fatt i arbetstagarspelaren. Det visar sig att hon till följd av ett omfattande snöoväder (plogningen hade inte kommit igång och den enda buss som hon kan ta till jobbet visade sig vara indragen) och därtill en urladdad mobil varken kunde komma fram eller höra av sig. Är frånvaron otillåten och kan den i så fall föranleda löneavdrag? Måste arbetstagarspelaren ta en semesterdag om väderförhållandena gör det omöjligt för henne att ta sig till sin arbetsplats?

Arbetsrättslig Kurragömma – en spännande utmaning för hur många deltagare som helst!

Vill du veta mer om hur reglerna fungerar utanför gömställena? Hör av dig till Hannes Snellmans arbetsrättsgrupp.

 

lundberg_jenny

Jenny Lundberg
Managing Associate at Hannes Snellman