News & Views

Lördag 8 december – Arbetsrättslig nubbe

8 December 2018

Nedräkningen till julafton är igång och därmed också förberedelserna inför årets julbord. För att kittla inte bara smaklökarna utan även den juridiska lustan har vi strött lite arbetsrättsliga inslag över våra julbordsfavoriter i form av vår årliga adventskalender!
Arbetsrättslig nubbe

 

Julbord på arbetsplatsen är en årlig tradition
Men alltid är det något som skaver i skon
För hos Sven går nubbarna alltid i rask takt
Och vid femte nubben lämnas inget osagt


Kollegorna har fått nog av Svens oredlighet
Som kommentarer om andras klädsel och sexualitet
Inga åtgärder mot beteendet verkar få någon effekt
Och att åtgärda missbruket tycks vara arbetsgivarens soloprojekt


Likt arbetsgivaren har ansvar för den anställdes rehabilitering
Ansvarar denne också för att motverka diskriminering
Så vad har anställningsskyddet egentligen för stuk
Vid trakasserande beteende till följd av alkoholmissbruk


Metoo och Medvilkenrätt har satt ljuset på arbetsgivarens skyldigheter att förebygga och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen, men vilka åtgärder kan arbetsgivaren vidta när misskötsamheten är en följd av en anställds alkoholmissbruk? Hur förhåller sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar till diskrimineringslagen och ansvaret för arbetsmiljön?

Vill du veta mer om hur reglerna fungerar utanför julbordet? Hör av dig till Hannes Snellmans arbetsrättsgrupp.


 

Gå tillbaka till adventskalendern | Prenumerera på adventskalendern