News & Views

Can You Keep This to Yourself? | 22 October 2019

30 September 2019

Välkommen på frukostseminarium om företagshemligheter tisdagen den 22 oktober 2019 klockan 8:30.

Under de senaste åren har frågor om företags möjligheter att skydda sig mot anställdas angrepp på företagshemligheter och illojalitet blivit allt viktigare. Även om det finns juridiska verktyg för att skydda sin verksamhet ser vi att det i praktiken ofta är svårt att hålla anställda, eller tidigare anställda, ansvariga för angrepp på företagskänslig information. För att skydda sin verksamhet på bästa sätt blir det därför otroligt viktigt att veta vilka förebyggande åtgärder man som arbetsgivare måste vidta, men också hur man ska agera när ett angrepp väl har skett. Kan man förlita sig på lagen om företagshemligheter, eller måste man komplettera med individuella avtal? Och rent praktiskt – vilka organisatoriska åtgärder måste man vidta?

Våra experter inom arbetsrätt, Jenny Lundberg och Josephine Lindgren, kommer under seminariet att diskutera de här specifika frågorna, men också andra arbetsrättsliga aspekter av skyddet mot spridning av företagshemligheter.

Skicka din anmälan till josefine.mollersten@hannessnellman.com senast den 15 oktober 2019.

Vi ser fram emot att träffa dig!