News & Views

Competition and State Aid Measures to Mitigate the Effects of the Corona Pandemic

26 March 2020

The webinar will be held in Finnish. Please find a more detailed description of the webinar below.

Kilpailu- ja valtiontukikeinot koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi

Tervetuloa Hannes Snellmanin webinaariin kuulemaan aiheesta perjantaina 3.4.2020 klo 13.00–14.00.

Uuden vuosikymmenen alku on ollut monella tapaa poikkeuksellinen, mikä on vaatinut nopeita reaktioita ja toimenpiteitä muiden ohella myös Euroopan komissiolta sekä muilta kilpailu- ja valtiontukiviranomaisilta.

  • EU:n kilpailuviranomaiset, Suomen KKV mukaan lukien, ovat todenneet, etteivät ne puutu yritysten väliseen yhteistyöhön, joka on välttämätöntä tuotteiden riittävän saatavuuden turvaamiseksi.
  • Komissio on antanut väliaikaiset valtiontukisäännöt, joiden joustovaraa EU:n jäsenvaltiot voivat hyödyntää koronapandemian aiheuttaman taloudellisen kriisin lieventämiseksi. Komissio on jo hyväksynyt nopealla aikataululla useiden jäsenvaltioiden ilmoittamia valtiontukitoimenpiteitä ja -paketteja eniten kärsineille toimialoille.

Webinaarissamme Hannes Snellmanin kilpailuoikeustiimin asiantuntijat päivittävät tietosi yllä puhutuista kilpailu- ja valtiontukisääntelyn teemoista ajan tasalle, minkä jälkeen Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki vastaa aiheen tiimoilta esiin nousseisiin kysymyksiin. Kysymyksiä on mahdollisuus esittää ennakkoon sekä seminaarin aikana Q&A-toiminnon avulla.

Ilmoittauduthan webinaariin sähköpostitse Lari Ruohoselle osoitteeseen lari.ruohonen@hannessnellman.com. Voit mielellään halutessasi välittää kutsun myös kollegallesi.

Jos et pääsekään osallistumaan, voit katsoa webinaaritallenteen myöhemmin sopivana ajankohtana. Lähetämme webinaarin jälkeen tallenteen ja aiheeseen liittyvän materiaalin kaikille ilmoittautuneille.