News & Views

Employment Law Breakfast Seminar in Stockholm | 5 February 2020

15 January 2020

The seminar will be held in Swedish. Please read a more detailed description of the seminar below.

Välkommen på frukostseminarium om neddragningar och omorganisationer onsdagen den 5 februari 2020 klockan 8:30.

Neddragningar är något som de flesta företag vid något tillfälle behöver hantera, till exempel i samband med olika typer av förändringar av verksamheten. I uppsägningsprocessen ingår många förhållningsregler och särskilt viktig är den välkända principen ”sist in, först ut”. I sådana sammanhang aktualiseras ofta frågan om principen alltid gäller och hur den fungerar i praktiken. Vilket utrymme har egentligen arbetsgivaren att själv bestämma över vilka arbetstagare som blir föremål för uppsägning? Under seminariet går vi igenom arbetsbristprocessen från det inledande planeringsstadiet till verkställandet av eventuella uppsägningar och tiden därefter. Vi kommer med tips och råd för hur processen blir så smidig som möjligt och diskuterar relaterade arbetsrättsliga frågor.

Våra experter inom arbetsrätt, Jenny Lundberg och Josephine Lindgren, kommer under seminariet att diskutera de här specifika frågorna, men också andra arbetsrättsliga aspekter av organisatoriska förändringar av verksamheten.

Frukost serveras från 8:30 och seminariet börjar 8:45. I samband med seminariet bjuder vi på frukost. Anmäl dig senast den 29 januari 2020 via e-mail till josefine.mollersten@hannessnellman.com.

Vi ser fram emot att träffa dig!