News & Views

Retail and the law | 12 december 2018

16 November 2018

The event will be held in Swedish.

Välkommen till del I av Hannes Snellmans seminarieserie Retail and the law.

Digitaliseringen har förändrat sättet att göra affärer i grunden. Tydligast är kanske detta i detaljhandeln. Att välja en e-handelsstrategi framför en annan kan dock ge upphov till flera konkurrensrättsliga frågor. I målet Coty har EU-domstolen prövat frågan i vilken mån en leverantör kan begränsa återförsäljarens möjligheter att använda sig av tredjepartsplattformar (såsom Amazon och eBay) i sin vidareförsäljning. Domen kommer att ha stor påverkan på framtidens e-handel i Europa. Men flera frågetecken kvarstår: Är det någon skillnad mellan att begränsa online marketplaces och prisjämförelsesidor? Säger Coty att sådana begräsningar bara är godtagbara om det är fråga om lyxprodukter? Var går i så fall skillnaden mellan en lyx- och en märkesprodukt? Går det ihop med varumärkesrätten?

Kom och ät frukost med oss och lyssna på när Johan Holmquist och David Olander diskuterar innebörden av Coty och andra konkurrensrättsliga aspekter vid försäljning via distributör (wholesale). 

När: Onsdagen den 12 december 2018, kl. 08:45 – 09:45.
Frukost serveras från kl. 08:30.

Var: Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. 

Anmäl dig senast den 5 december via e-mail till josefine.mollersten@hannessnellman.com.


Varmt välkommen!