News & Views

Retail and the law del III | 22 februari 2019

24 January 2019

This event will be held in Swedish

Varmt välkommen till del 3 i vår populära seminarieserie om detaljhandeln. Denna gång diskuterar vår partner Elisabeth Vestin och Mattias Grundström, jurist hos SWEDMA (Swedish Data & Marketing Association), avvägningar mellan personlig integritet och datadriven marknadsföring och sanktionsavgiften om EUR 50 miljoner mot Google. Därefter kommer Jessica Tressfeldt att redogöra för de nya geoblockeringsreglerna som styr försäljning via webbplatser och appar till kunder från andra medlemsstater och Johan Holmquist presenterar rykande ny praxis från EU-kommissionen.

För er som har missat något av de två tidigare tillfällena – där vi bl.a. diskuterade begränsningar av online-plattformar, prisstyrning av återförsäljare, prisalgoritmer och prisinformation till konsument – kommer vi att förlänga seminariet och hålla en kortare repetition för de som vill stanna kvar. Detta är också ett utmärkt tillfälle att ställa frågor till eller dryfta funderingar med oss och era kollegor inom detaljhandeln. Våra lokaler erbjuds till rundabordssamtal och affärssnack till kl 13:30.

När: Fredagen den 22 februari 2019, kl. 11:30 – 13:30.
Lunch serveras från 11:30.

Var: Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm.

Anmäl dig senast den 15 februari till josefine.mollersten@hannessnellman.com.