News & Views

Välkommen till vårt webbinarium om de kommande ändringarna av konkurrensreglerna för distributionsavtal

12 October 2021

EU-kommissionen har nyligen presenterat ett förslag till en ny gruppundantagsförordning och nya riktlinjer för vertikala avtal (dvs. avtal mellan företag i olika distributionsled). Förslaget kommer att innebära betydande ändringar av de nuvarande konkurrensreglerna för distributionsavtal inom EU. Ändringarna har till stor del föranletts av den snabba digitaliseringen och tar sikte på bl.a.:

• förutsättningarna för att sälja parallellt via egen webbutik och återförsäljare
• förutsättningarna för att ställa upp olika avtalsvillkor (inkl. pris) för distribution online respektive offline
• gränsdragningen mellan aktiv och passiv försäljning online
• förutsättningarna för att utse fler än en ensamåterförsäljare på en marknad
• förutsättningarna för att begränsa återförsäljning via onlineplattformar

Den nya förordningen, som är resultatet av ett omfattande reformarbete, kommer sannolikt att träda ikraft den 1 juni 2022 och därmed ersätta den tidigare som gällt sedan 2010. Företag bör därför vara informerade om innebörden av de nya reglerna som kan innebära att distributionssystem måste ändras eller anpassas för att vara förenliga med konkurrenslagstiftningen när de nya reglerna träder ikraft.

Under webbinariet kommer våra konkurrensrättsexperter Peter ForsbergJohan Holmquist och Oskar Helsing att gå igenom vad ändringarna kommer att innebära i praktiken för såväl leverantörer som återförsäljare.
När: den 27 oktober 2021 kl. 09.00–10.15

Är du intresserad av att delta maila christine.angerman@hannessnellman.com 

Varmt välkommen!